CCC News

Rok 2020 w CCC – rok różnorodności i tolerancji

22 maja 2020

charta_news_2

W styczniu 2020 roku CCC podpisała Kartę Różnorodności, wysyłając w ten sposób wyraźny sygnał ciągłego doceniania różnorodności wewnątrz firmy. Karta dotyczy doświadczenia i uznania pracowników niezależnie od ich płci, narodowości, pochodzenia etnicznego, religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej i tożsamości.

Podpisując Kartę, CCC pokazuje światu zewnętrznemu część swojej kultury korporacyjnej, którą od lat stosuje. CCC była pierwszą firmą, która w 2016 roku otrzymała od Urzędu Zatrudnienia w Essen nowo utworzony certyfikat integracji społecznej.

„Wyrażamy uznanie dla stałego zaangażowania CCC w zatrudnianie osób niepełnosprawnych.” – podkreślili przy tej okazji przedstawiciele urzędu. „Osoby dotknięte niepełnosprawnością wciąż jeszcze mają większe trudności z wejściem na rynek pracy.” – zaznaczył Rolf Heiber, Dyrektor Zarządzający Urzędu Zatrudnienia. Kandydaci często mają bardzo dobre kwalifikacje.

Z punktu widzenia Urzędu Zatrudnienia CCC stanowi wzór do naśladowania w związku z realizowanym przez nią praktycznym wymiarem integracji społecznej. Osoby, które wcześniej nie były w stanie zdobyć doświadczenia zawodowego w tej branży, zostały również wprowadzone na rynek pracy dzięki perspektywicznemu i otwartemu myśleniu CCC.

„Patrzymy na talenty i umiejętności ludzi.”

– podkreślił Ulf Herbrechter, Dyrektor Operacyjny w CCC. Firma zatrudnia obecnie 8,5 tys. osób w całej Europie.

Od czasu jej założenia w 1998 roku w wartościach CCC zakorzenione jest przekonanie, że nie ma znaczenia pochodzenie pracownika, jego wierzenia czy krąg kulturowy, w jakim się wychował – my patrzymy tylko, jak możemy go wspierać w osiąganiu celów.” – dodaje Ulf Herbrechter. „Jednocześnie, podpisując Kartę, chcemy nadać zarządzaniu różnorodnością w CCC jeszcze większe znaczenie i uczynić naszą otwartą kulturę korporacyjną bardziej widoczną dla każdego obecnego pracownika oraz potencjalnego nowego pracownika.”

Różnorodność tworzy idee, alternatywne podejścia, nowe perspektywy – inspiruje to wszystkie zespoły we wszystkich lokalizacjach i przyczynia się do tworzenia wyjątkowej jakości CCC.