CCC News

55. ocenenie: CCC získalo cenu NRW.INVEST AWARD

15 júla 2019

2019_nrw_news

Spoločnosť CCC získala ocenenie NRW.INVEST AWARD za investície a výrazné angažovanie sa v regióne NRW (Severné Porýnie-Vestfálsko).

Ocenenie, ktoré udeľuje Ministerstvo hospodárstva a Štátna agentúra pre hospodársky rozvoj NRW.INVEST, bola založená 1. júla 2019 v K21 Ständehaus Düsseldorf.

V tomto historickom prostredí prevzal Christian Legat, CEO CCC z rúk ministra hospodárstva a digitalizácie Severného Porýnia-Vestfálska, prof. Andreasa Pinkwarta a Petry Wassner, CEO NRW.INVEST GmbH, ocenenie NRW.INVEST AWARD.

„Náš víťaz si v tomto odvetví vybudoval svoju značku a jeho služby využívajú trhoví lídri po celom svete.",

povedala Jutta Kruft-Lohrengel, predsedníčka priemyselnej a hospodárskej komory v Essene.

„Spoločnosť začala svoju činnosť v Severnom Porýní-Vestfálsku v roku 2013. Príbeh jej úspechu má svoj počiatok v Essene, kde bola založená jej prvá z piatich pobočiek. Následne boli založené pobočky Dortmund, Duisburg, Aachen a druhá pobočka v Essene. Dnes pre spoločnosť v Severnom Porýní-Vestfálsku pracuje viac ako 2,5 tisíc ľudí a tisíc z nich v samotnom Essene. Táto skutočnosť ma samozrejme teší, zvlášť ako predsedníčku obchodnej a priemyselnej komory."

Ocenenie NRW.INVEST Award je už 55. medzinárodným ocenením Skupiny CCC.

„Sme veľmi hrdí, že môžeme byť medzi tohtoročnými laureátmi NRW.INVEST AWARD. Od roku 2013 investujeme obrovské množstvo času a energie do rozvoja našich piatich pobočiek v Severnom Porýní-Vestfálsku. Dostalo sa nám neoceniteľnej pomoci pri zakladaní pobočiek, a čo je najdôležitejšie, našli sme v tomto regióne talentovaných a angažovaných zamestnancov",

povedal Christian Legat, CEO CCC.

Pár slov o CCC:

CCC ponúka zákaznícky servis na najvyššej úrovni v 22 lokalitách v 11 krajinách – v 33 jazykoch. CCC má viac ako 21 rokov skúseností v oblasti obsluhy prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, písomnej komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom e-mailov, chatov a sociálnych médií, rovnako ako back-office operácií.

Celkovo je viac ako 8,5 tisíc zamestnancov zodpovedných za inovatívnu a v medzinárodnom meradle vynikajúcu zákaznícku podporu na všetkých úrovniach komunikácie.