CCC News

Rok 2020 v CCC – rok diverzity a tolerancie

22 mája 2020

charta_news_2

V januári 2020 podpísala CCC Chartu diverzity, čím vyslala jasný signál o neustálom oceňovaní diverzity v spoločnosti. Charta sa týka skúseností a oceňovania zamestnancov bez ohľadu na ich pohlavie, národnosť, etnicitu, náboženstvo alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu a identitu.

Podpísaním charty CCC ukazuje vonkajšiemu svetu časť svojej podnikovej kultúry, ktorú už roky využíva. CCC bola prvou spoločnosťou, ktorá v roku 2016 získala novovytvorený certifikát sociálnej integrácie od úradu práce v Essene.

„Ceníme si pokračujúci záväzok spoločnosti CCC zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím.“ – Zdôraznili pri tejto príležitosti zástupcovia úradu. „Ľudia so zdravotným postihnutím majú stále väčšie problémy so vstupom na trh práce.“ – poznamenal Rolf Heiber, výkonný riaditeľ Úradu práce. Kandidáti majú často veľmi dobrú kvalifikáciu.

Z pohľadu Úradu práce je CCC vzorom v súvislosti s jeho praktickým uplatňovaním sociálnej integrácie. Ľudia, ktorí predtým neboli schopní získať profesionálne skúsenosti v tomto odvetví, boli tiež zaradení na trh práce vďaka perspektívnemu a otvorenému mysleniu CCC.

„Pozeráme sa na talent a zručnosť ľudí.“

– zdôraznili Ulf Herbrechter, prevádzkový riaditeľ CCC. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva v celej Európe 8,5 tisíca ľudí.

Od svojho založenia v roku 1998 sme v hodnotách CCC hlboko zakorenili presvedčenie, že nezáleží na pôvode, viere zamestnanca alebo kultúrnom prostredí, v ktorom vyrastal – my sa pozeráme iba na to, ako ho môžeme podporiť pri dosahovaní jeho cieľov. ““ – dodáva Ulf Herbrechter. „Zároveň podpísaním Charty chceme, aby sa riadenie diverzity v CCC stalo ešte dôležitejším a aby sa naša otvorená firemná kultúra stala viditeľnejšou pre všetkých súčasných a potenciálnych nových zamestnancov.“

Diverzita vytvára nápady, alternatívne prístupy, nové perspektívy – inšpiruje všetky tímy vo všetkých lokalitách a prispieva k vytváraniu výnimočnej kvality CCC.