CCC News

2020 - CCC için çeşitlilik ve tolerans yılı

22 Mayıs 2020

charta_news_2

Ocak 2020’de CCC, kurum içinde çeşitliliği açık bir şekilde takdir ettiğinin bir göstergesi olarak, Çeşitlilik Sözleşmesini imzalamıştır. Sözleşme, çalışanların cinsiyetleri, uyrukları, etnik kökenleri, dinleri veya inançları, engellilik durumları, yaşları, cinsel tercihleri ​​ve kimliklerinden bağımsız olarak deneyim kazanmalarını ve takdir edilmelerini öngörmektedir.

CCC, atılan bu imza sayesinde, yıllardır kurum içinde uygulanan kurumsal kültürünün bir bölümünü dış dünyaya göstermiştir. CCC, 2016 yılında Essen Employment Agency tarafından yeni çıkarılan katılımcılık sertifikasını alan ilk şirket olmuştur.

Sertifikayı veren makam, bu sertifikayı, “CCC’nin engelli kişilerin istihdamına olan sürekli bağlılığının onurlandırılması” şeklinde nitelendirmiştir. Employment Agency Genel Müdürü Rolf Heiber, söz konusu kişilerin iş piyasasında kendilerine bir yer bulmalarının gittikçe zorlaştığını vurgulamıştır. Başvuru sahipleri, genellikle çok iyi niteliklere sahip kişilerdir.

Employment Agency’nin bakış açısından, CCC, katılımcılığın nasıl yaşanabileceği konusunda bir rol modeli olarak hizmet etmektedir. CCC’nin ileri ve açık görüşlü yaklaşımı sayesinde, daha önceden bu sektörde iş deneyimi kazanma imkanı bulamamış insanların istihdama katılımı sağlanacaktır.

CCC Operasyon Direktörü Ulf Herbrechter,

“kişilerin yeteneklerini ve becerilerini dikkate aldıklarını”

vurguladı. Şirket şu anda, Avrupa çapında 8.500 kişiyi istihdam etmektedir.

Ulf Herbrechter, şirketin 1998 yılında kurulmasından bu yana, CCC’nin temel değerleri kapsamında bir çalışanın kökeni, inancı ve kültürel geçmişinin önemli olmadığını ve yalnızca hedeflerine ulaşmalarında çalışanlara nasıl bir destek verilebileceğine odaklanıldığını da ekliyor. “Aynı zamanda, sözleşmeyi imzalayarak, CCC’de Çeşitlilik Yönetimine daha fazla önem vermek ve açık şirket kültürümüzü, her bir çalışan ve çalışan adayı için daha görünür kılmak istiyoruz.”

Çeşitlilik; fikirlerin, alternatif yaklaşımların ve yeni perspektiflerin yaratılmasına imkan tanır ve bunların tümü, bütün lokasyonlardaki ekiplere ilham verir ve eşsiz CCC kalitesine katkıda bulunur.